Diario de Entrenamiento en Madrid

Ving Tsun (Wing Chun) 詠春 en Hong Kong - China

Cursos de Kung Fu Tradicional en Hong Kong
Traditional Chinese Kung Fu in Hong Kong

Siu Nim Tao
Chum Kiu
Biu Jee
Moy Fah Jong
Luk Dim Boon Kwan
Chi Sao
Chi Gerk

More info:
Andrew Dasz (Moy Hei Lock)
andrewdasz@gmail.com
(+852) 9425 8276