Diario de entrenamiento de Juan Weider

3º semana weider.


Lunes 25/2/2013
Pecho - biceps.

Press banca 4 x 10-8-6-4 x 60-65-70-75
Press banca max 2 x 1-1 x 80-85
Press man, sup. 3 x 10-8-6 x 30-32-34
Fondos 3 x 10 x 24
Aperturas 3 x 10 x 16

Dominada sup. 4 x 10-8-6-4 x 8-10-12-14
"" "" "" "" "" max 1 x 1 x 24
Curl barra 3 x 10-8-6 x 35-37-40
Curl man, sentado 3 x 10 x 18.

Saludos.